Programi Nacional për Rininë

Programi Nacional për Rininë

Shërbimi: Krijimi i identitetit

Zyra e Koordinatorit Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport, ka përpiluar për herë të parë në nivel republike, Programin Nacional të Rinisë.
Nëpërmjet kësaj platforme nacionale, Zyra e Koordinatorit, në bashkëpunim me Qeverinë e Kosovës, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrinë e Integrimit Evropian, Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, drejtoritë komunale të arsimit, organizatat jo-qeveritare dhe partnerë tjerë, ka për qëllim që të krijojë hapësirën e munguar për të rinjtë, në shërbim të krijimit të mundësive për ta zhvilluar dijen dhe talentin, mundësinë e hapësirave për argëtim dhe kreativitet kulturor e sportiv.

 

Client

Programi Nacional për Rininë

Date

20 May 2019

Tags

Branding & Identity